Grasrottrenerkurs og barnefotballkurs

Fotballtrenere
Lagledere
Mulig fotballtrener, men føler på for lite kompetanse?

Her er løsningen:
Hålogaland fotballkrets inviterer til NFF grasrottrenerkurs del 1- Barnefotballlkurset- i Harstad .

Tidspunkt:
Fredag 19.mai, kl 17.00 – 22.00. Teori, Landsåshallen.
Lørdag 20.mai, kl 10.00 – 15.00. Praksis, Hålogalandshallen.

Instruktør: Steinar Westerås.

Hvis dette skulle være interessant for noen, så melder jeg på.
Ta kontakt med undertegnede.

Arnt, 99786059