Om SMIL

SMIL for flest mulig, lengst mulig.

 

SMIL står for Sørvikmark idrettslag og består av ett styre og med undergrupper som: 

  • Barneidrett
  • Drill
  • Fotball
  • Hinnøyløp
  • Mosjons
  • Ski
  • Økonomi

 

Sammen arbeider vi friviliig for å beholde og bevare idrettslaget og tilbude vi har til alle i den lille bygda vi bor i, – Sørvik!
Sørvik som ligger 20 km sør for byen Harstad
I bygda har vi en barne og ungdomsskole, en barnehage, Sandtorg Kirke, bensinstajson og kolonialbutikk!
Og vi kan vel meddele att dette er ei bygd i vekst, derfor vil vi i år, og årene framover jobbe knallhardt for å bevare og å fremme det idrettslaget vi har i bygda, slik att vi og våre barn igjen slipper å må kjøre flere mil i bil for å finne ett idrettstilbud!